Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί μια αναγκαιότητα του σύγχρονου κόσμου. Οφείλουν να την εφαρμόζουν και να την τηρούν όλοι, από ιδιώτες και επιχειρήσεις, έως δημοτικούς και περιφερειακούς φορείς, κράτη, ο κόσμος όλος.

Ως αειφόρος ή βιώσιμη ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη που προέρχεται από οικονομικές και άλλες δραστηριότητες, που σχεδιάζονται και υλοποιούνται με κύριο γνώμονα τη βιωσιμότητα των ατόμων, των κοινωνιών και των επιχειρήσεων, σε συνάρτηση πάντα με την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι η μεγιστοποίηση των κερδών κατόπιν αυστηρής εφαρμογής σχεδιασμών και πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον και με διαχείριση που να διασφαλίζει την επάρκεια αγαθών στο παρόν, αλλά και στο μέλλον.

Βασική προϋπόθεση της βιώσιμης ανάπτυξης είναι η εκμετάλλευση των πόρων να γίνεται με ρυθμούς σαφώς μικρότερους απ’ αυτούς με τους οποίους ανανεώνονται. Ως αποτέλεσμα, θα ελαχιστοποιηθούν ή να εκμηδενιστούν οι πιθανότητες περιβαλλοντικής κρίσης στο μέλλον.

Με την ραγδαία ανάπτυξη σε νευραλγικούς τομείς, όπως οι επιστήμες, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι τεχνολογίες, αλλά και με ολοένα αυξανόμενη ευαισθητοποίηση του κοινού αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος και των ορθών πρακτικών, αυξάνεται ο αριθμός των κυβερνήσεων, των οργανισμών, των επιχειρήσεων, αλλά και των πολιτών που αντιλαμβάνονται τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης για όλους ανεξαιρέτως. Εξάλλου, ζούμε σε μια παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα όπου οι επιπτώσεις σε τοπικό επίπεδο μπορούν να επηρεάσουν το σύνολο του κόσμου.

Η Ελλάδα είναι από τις χώρες που πρωτοστατούν στην Agenda 2030 του ΟΗΕ. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλη στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανόμενης φυσικά και της Κρήτης. Εδώ, θα μπορείς να ενημερώνεσαι για όλα τα νέα και τις εξελίξεις που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη.