Τέλη Μαρτίου, ο ΟΑΚΑΕ (Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ) ανήρτησε στην επίσημη ιστοσελίδα του όλες τις λεπτομέρειες, το στρατηγικό πλάνο, αλλά και την περίληψη του νέου επιδοτούμενο προγράμματος LEADER/CLLD, το οποίο επιχορηγείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το ΕΣΠΑ (2014-2020).

Η Κρήτη είναι ένας τόπος ευλογημένος. Χάρη στο εύκρατο μεσογειακό κλίμα και τα εύφορα εδάφη, τα γεωργικά προϊόντα που παράγονται στην Κρήτη φημίζονται για την εξαιρετική διατροφική αξία και την υπέροχη όψη και γεύση τους. Ήδη, πολλά από τα γεωργικά προϊόντα της Κρήτης, όπως π.χ. οι ελιές, το ελαιόλαδο, οι μπανάνες, τα αβοκάντο, τα πορτοκάλια, κ.λ.π., γίνονται ανάρπαστα σε πολλά σημεία του κόσμου.

Ωστόσο, διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι η γεωργική παραγωγική δυνατότητα και η εξαγωγική ικανότητα μπορούν να βελτιωθούν κατά πολύ. Έτσι, μπορούν να δημιουργηθούν όλες οι κατάλληλες προϋποθέσεις για μεγιστοποίηση των εξαγωγών στα κρητικά γεωργικά προϊόντα. Παράλληλα θα διασφαλίζεται τόσο η υψηλή διατροφική αξία και ιχνηλασιμότητά τους, όσο και οι ορθές γεωργικές πρακτικές που θα σέβονται απόλυτα το περιβάλλον και τις τοπικές κοινότητες.

Ένα δυνατό εργαλείο στην υλοποίηση αυτών των στόχων είναι και το επιδοτούμενο πρόγραμμα LEADER/CLLD. Όπως αναφέρεται ξεκάθαρα στην περίληψη της ανακοίνωσης του ΟΑΚΑΕ, οι τρεις κύριοι πυλώνες του νέου LEADER είναι η ορθολογική και εκσυγχρονισμένη γεωργική ανασυγκρότηση που θα σέβεται το περιβάλλον και τις τοπικές κοινότητες, η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου τόσο σε τοπικό όσο και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και η προώθηση κινήτρων ώστε να αρχίσουν να επιστρέφουν οι νέοι στην ύπαιθρο και να αρχίσουν να ασχολούνται επαγγελματικά με τη βιώσιμη γεωργική ανάπτυξη σε διάφορες αγροτικές περιοχές της Κρήτης.

Σημαντική έμφαση δίνεται και στη διασύνδεση του αγροτικού τομέα με άλλους σημαντικούς τομείς, όπως π.χ. ο αγροτουρισμός. Με αυτό τον τρόπο θα ενισχύονται σημαντικά οι οικονομίες κλίμακας και θα δίνονται σημαντικά οικονομικά κίνητρα για σύγχρονες γεωργικές πρακτικές που θα σέβονται το περιβάλλον. Το συνολικό ποσόν των επιδοτήσεων μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 16-20 εκατομμύρια ευρώ.