Μπορούν να συνυπάρξουν τεχνολογική βελτιστοποίηση, παγκοσμιοποίηση, και βιώσιμη ανάπτυξη; Είναι ένα ερώτημα που οφείλουμε να αποδεικνύουμε στην πράξη καθημερινά, κυρίως τώρα που η κλιματική αλλαγή είναι γεγονός και μας επηρεάζει όλους. Σ’ αυτή την ενότητα θα ενημερώνεσαι για όλες τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη.