Σ’ έναν κόσμο που μεταβάλλεται και αναπτύσσεται διαρκώς με την κλιματική αλλαγή στο επίκεντρο, είναι σημαντικότερη από ποτέ η σωστή ενημέρωση σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και την ορθολογική χρήση και διαχείριση των πόρων.