Η Κρήτη, όπως άλλωστε και τα περισσότερα ελληνικά νησιά, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ενεργειακής επάρκειας. Μάλιστα, τις τελευταίες δεκαετίεςέχει σημειωθεί δραματική αύξηση, τόσο στις τουριστικές ροές, όσο και γενικότερα στον οικοδομικό τομέα.

Η Κρήτη αποτελεί δημοφιλή προορισμό για τους ξένους, αλλά και τους Έλληνες, που επιθυμούν είτε να χτίσουν εξοχικές κατοικίες ή να ζήσουν μόνιμα σε αυτό το όμορφο νησί. Όμως, όλη αυτή η ραγδαία ανάπτυξη έχει δημιουργήσει και σοβαρό ενεργειακό έλλειμμα στο νήσι. Απαιτούνται δραστικά μέτρα, ώστε να διασφαλιστεί η ενεργειακή επάρκεια της Κρήτης, και μάλιστα άμεσα!

Έως ότου ολοκληρωθεί η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την ηπειρωτική Ελλάδα, η ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) έχει προτείνει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ολοκληρωμένη πρόταση για την ενεργειακή αναβάθμιση της Κρήτης.

Στην επιστολή της προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η ΡΑΕ προτείνει ένα ολοκληρωμένο πάκετο για την ενεργειακή αναβάθμιση της Κρήτης. Συγκεκριμένα, στο πακέτο των προτάσεων περιλαμβάνονται οι εξής δράσεις:

  • Προτείνεται αναβάθμιση της Μονάδας της ΔΕΗ στον Αθερινόλακκο, η οποία λειτουργεί με πετρέλαιο, σε φυσικό αέριο. Η συνολική ισχύς θα είναι 100 MW.
  • Δημιουργία επιπρόσθετης μονάδας με παραγωγή ενέργειας εξ

    ολοκλήρου από φυσικό αέριο, συνολικής ισχύος 100 MW.

  • Δημιουργία νέων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συνολικής ισχύος κοντά στα 200 MW (100 MW από φωτοβολταϊκά και 100 MW από ανεμογεννήτριες).
  • Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, προτείνεται η δημιουργία ειδικών πάρκων αποθήκευσης ενέργειας σε ειδικές μπαταρίες, συνολικής αποθηκευτικής δυνατότητας κοντά στα 40 MW.

Αναμένεται τα παραπάνω να υλοποιηθούν μέσω 3-5 διαγωνισμών. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες δράσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση της Κρήτης, και μάλιστα με έμφαση στις πράσινες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στόχος αυτού του πακέτου δράσεων είναι η Κρήτη να γίνει αυτόνομη ενεργειακά, χωρίς να επιβαρύνεται το περιβάλλον. Η νέα εποχή έχει νέες προκλήσεις και απαιτούνται δραστικά μέτρα για τον εκσυγχρονισμό του νησιού.