Προκήρυξη τεχνικού συμβούλου για την μελέτη φράγματος Λαδούκου

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την προκήρυξη του διαγωνισμού που αφορά τον τεχνικό σύμβουλο για την συμπλήρωση και τροποποίηση της μελέτης φράγματος Λαδούκου. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία.

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές