Ενημέρωση (υπάρχει ορθή επανάληψη+Διόρθωση) Διαγωνισμός που αφορά την εκτίμηση αξίας ακινήτων

 

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την διανέργεια συνοπτικου διαγωνισμου για την εκτίμηση αξίας ακινήτων . (Προσοχή υπάρχει ορθή επανάληψη μέσω επισυναπτόμενου εγγράφου) .Περισσότερες πληροφοφορίες στα επισυναπτόμενα αρχεία.

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές