Ανακοίνωση Προκήρυξης για παροχή υπηρεσιών που αφορούν επισκευές ηλεκτρολογικής και μηχανολογικής φύσεως για εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ Α.Ε

 

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την  Προκήρυξη για παροχή υπηρεσιών που αφορούν επισκευές ηλεκτρολογικής και μηχανολογικής φύσεως για εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ Α.Ε.. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία.

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές