Εφαρμογή μυοκτονίας στα αντλιοστάσια και στα γραφεία του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. για το 2017-2018

O Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εφραμογή μυοκτονίας στα γραφεία και τις εγκαταστάσεις του.Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία.

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές