Ανακοινωση ανοικτού διαγωνσιμού που αφορά την υποστήριξη των Οικονομικών Υπηρεσιών και υπηρεσιών διαχείρισης υδάτων της διεύθυνσης διαχείρισης Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών έργων του Ο.Α.Κ Α.Ε.

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την διενέργεια  δημόσιου ανοικτού διαγωνσιμού που αφορά την υποστήριξη των Οικονομικών Υπηρεσιών και υπηρεσιών διαχείρισης υδάτων της διεύθυνσης διαχείρισης Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών έργων του Ο.Α.Κ  Α.Ε. Περσισσότερς πληροφορίες θα βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία.

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές