Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών (desktop, laptop, tablet) και περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες των διευθύνσεων του Οργανισμού

O Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος που αφορά την "Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών (desktop, laptop, tablet) και περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες των διευθύνσεων του Οργανισμού.Περισσότρες πληροφορίες θα βρειτε στα επισυναπτόμενα αρχεία.

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές