Εκδήλωση ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών δικαστικού επιμελητή

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών δικαστικού Επιμελητή που αφορούν τις υπηρεσίες του Οργανισμού.Περισσότερες πηροφορίες θα βρείτε στα επισυαπτόμενα αρχεία.

 

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές