(Έχει δοθεί παράταση) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Συνεργείων Αυτοκινήτων για τα αυτοκίνητα του οργανισμού

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήεις συνεργείων να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να παρεχουν (τοπικές) υπηρεσίες Service και αποκατάστασης βλαβών για τόν στόλο των οχημάτων του οργανισμού. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία.

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές