Ανακοίνωση προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τήν παροχη υπηρεσιών εμπειρογνώμονα

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα στα πλαίσια του έργου "Φράγμα Βαλσαμιώτη Ν. Χανίων"

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές