Προμήθεια Υλικών για την αντικατάσταση κλίνης ανοδίων των σταθμων καθοδικής προστασίας του ΟΑΚ

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την αντικατάσταση κλίνης ανοδίων τών σταθμών καθοδικής προστασίας του Ο.Α.Κ Α.Ε.. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία.

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές