Προμήθεια στερεού θειικού αργιλίου (90 τόνων) για τις ανάγκες της ΕΕΝ Αποσελέμη


Ο Οργανισμός Ανάπτυξη Κρήτης ανακοινώνει την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια στερεού θειικού αργιλίου (90 τόνων) για τις ανάγκες της ΕΕΝ Αποσελέμη". Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία.

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές