Ορθή Επανάληψη-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποστήριξη της Νομικής Υπηρεσίας του ΟΑΚ

 Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση στα πλαίσια σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποστήριξη της νομικής υπηρεσίας του ΟΑΚ.Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία.

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές