Ημερίδα στα πλαίσια ολοκλήρωσης του προγράμματος ΑΚΤΑΙΑ

 Η συμμετοχή σας και η παρουσίαση της εμπειρίας του φορέα που εκπροσωπείτε, αποτελούν προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου μας, που είναι η ανάπτυξητης συνεργασίας μεταξύ τοπικών χρηστών - εταίρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις ακτές της Κρήτης.

                                                                             Λευτέρης Κοπάσης

                                                                 Διευθύνων Σύμβουλος ΟΑΚ ΑΕ