Συγκοινωνίες Μεταφορές και Δίκτυα

Έργα ΒΟΑΚ

Τα έργα που εκτελούνται την περίοδο αυτή είναι :

1. Γούρνες – Χερσόνησος με Π/Υ 56.905.665,56 €.

Σημαντικό έργο που αφορά την αναβάθμιση του υφιστάμενου εθνικού δρόμου προς τον πιο τουριστικό οικισμό της Κρήτης την Χερσόνησο και το υπό κατασκευή νέο Α/Δ Καστελλίου, σε αυτοκινητόδρομο με διαχωριστικό στηθαίο και 2 λωρίδες με ΛΕΑ ανά κατεύθυνση. Το μήκος του έργου είναι 9 Km και περιλαμβάνει την αναβάθμιση 2 Α/Κ (Γουρνών & Καστελλίου), την κατασκευή 2 κοιλαδογεφυρών (440 + 70), 7 Α.Δ., κ.α.Με το έργο θα έχει ολοκληρωθεί ενιαίο τμήμα αυτοκινητόδρομου συν. μήκους 36 Km από Λινοπεράματα Ηρακλείου έως και Α/Κ Καστελλίου.

2. Ολοκλήρωση έργων παράκαμψης Μαλίων με Π/Υ 6.620.350,08 €.

Αφορά την κατασκευή του Α/Κ Μαλίων και παράπλευρου δικτύου μήκους 6 Km στην ήδη κατασκευασμένη παράκαμψη Μαλίων.

3. Αναβάθμιση και βελτίωση του οδικού τμήματος Πάνορμος - Εξάντης του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ) στο Ν. Ρεθύμνου με Π/Υ 64.000.000 €.

Η δημοπράτηση του έργου έγινε 4/3/2014 , έγινε προσυμβατικός έλεγχος και η σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί μέσα στο 2014. Το έργο αφορά την αναβάθμιση του υφισταμένου εθνικού δρόμου σε αυτοκινητόδρομο με την κατασκευή 3 Α/Κ (Πανόρμου, Γεροποτάμου & Σκεπαστής).

4. Συνδετήρια οδός Α/Κ Μουρνιών – Χανιά με Π/Υ 6.500.000 €.

Η δημοπράτηση του έργου έγινε φέτος (2014) και η σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί μέσα στο 2014. Το έργο αφορά την αναβάθμιση του υφιστάμενου δρόμου με διαχωριστική νησίδα πεζοδρομίου και 2 λωρίδες ανά κατεύθυνση και αφορά την σημαντικότερη σύνδεση του ΒΟΑΚ με την πόλη των Χανίων.

Έργο "Γέφυρα ΒΟΑΚ"

 

Οι νομικές δεσμεύσεις (υπογεγραμμένες συμβάσεις) του έργου είναι 91.721.577,86 € και περιλαμβάνει 17 υποέργα.

1. Τα σημαντικότερα υποέργα που έχουν ολοκληρωθεί και παραδοθεί σε χρήση είναι :

1.1 Κατασκευή Α/Κ Παπαναστασίου και συνδετηρίων οδών με Π/Υ 6.589.155,59 €.

Σημαντικός Α/Κ για την έξοδο των κινουμένων από το Ηράκλειο από και προς Ρέθυμνο – Χανιά.

1.2 Κατασκευή τμήματος από Μάλλια έως όρια νομών Ηρακλείου / Λασιθίου με Π/Υ 12.731.385,65 €.

Πρόκειται για την παράκαμψη Μαλίων συν.μήκους 8,5 Km που παραδόθηκε το 2012. Η χρησιμότητα του είναι μεγάλης σπουδαιότητας καθώς οι κινούμενοι προς Ανατολική Κρήτη δεν διέρχονται πλέον μέσα από την τουριστική ζώνη των Μαλίων.

2. Τα σημαντικότερα υποέργα που εκτελούνται και ολοκληρώνονται μέχρι τέλος του 2015 είναι :

2.1 Ολοκλήρωση κατασκευής τμήματος ΝΕΟ, Αγ.Νικόλαος - Καλό Χωριό του ΒΟΑΚ με Π/Υ 38.839.401,88 €.

Το έργο αυτό είναι το σημαντικότερο του τρέχοντος προγράμματος έχει μήκος περί τα 10 Km, περιλαμβάνει 4 κοιλαδογέφυρες συν.μήκους 500 μ. περίπου , 1 σήραγγα 270 μ. περίπου και 2 κόμβους.

2.2 Ολοκλήρωση κατασκευής των υπολειπομένων εργασιών του τμήματος Αυχένος Αγκαθιάς - Χαμέζι και ολοκλήρωση στο τμήμα Χαμέζι – Σητεία με Π/Υ 8.274.738,64 €.

Πρόκειται για την ολοκλήρωση της κατασκευής της μεγαλύτερης κοιλαδογέφυρας στην Κρήτη μήκους 840 μ.

2.3 Κατασκευή Α/Κ Αμαρίου της παράκαμψης Ρεθύμνου του ΒΟΑΚ με Π/Υ 5.753.649,43 €.

Πρόκειται για τον σημαντικότερο Α/Κ της πόλης του Ρεθύμνου από και προς Ηράκλειο. Το έργο είχε σοβαρά προβλήματα καθυστερήσεων και προβλημάτων, αλλά το τελευταίο διάστημα έγινε υποκατάσταση του αναδόχου, και νέος ανάδοχος υποκατέστησε τον παλαιό , οπότε και το έργο εκτελείται με κανονικούς ρυθμούς. Το έργο είναι σε ποσοστό υλοποίησης περί το 60%, ενώ ο βασικός κόμβος αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τέλους 2014.

2.4 Ολοκλήρωση των υπολειπομένων εργασιών στο τμήμα Γαλατάς - Κολυμπάρι - Καστέλι (β' φαση) με Π/Υ 1.928.670,92 €.

( Υλοποίηση εναπομείναντος αντικειμένου από προηγούμενη έκπτωτη εργολαβία.)

 

Έργα ΝΟΑΚ

Τα έργα που υλοποιεί ο ΟΑΚ ΑΕ την περίοδο αυτή στον ΝΟΑΚ έχουν Π/Υ 140.000.000 € και αφορούν τα παρακάτω έργα :

1. Κατασκευή οδού: Απομαρμά - Αγ. Δέκα (Καστέλι) (χ.θ.29+990 – χ.θ. 37+900) του ΝΟΑΚ με Π/Υ 58.409.052,38 €.

Το έργο είναι συνολικού μήκους 7,9 Km, περιλαμβάνει 2 σήραγγες α) σήραγγα Απομαρμά μήκους 320 μ. και τα εκατέρωθεν αυτής cut & cover συνολικού μήκους 124 μ. β) σήραγγα Πλουτής μήκους 307 μ. και τα εκατέρωθεν αυτής cut & cover συνολικού μήκους 65 μ., 1 γέφυρα μήκους 140 μ., καθώς και άνω/κάτω διαβάσεις. Το έργο έχει ολοκληρωθεί πλήρως.

2. Κατασκευή οδού: Αγiα Βαρβάρα - Απομαρμά (χ.θ.22+170 - χ.θ. 29+990) του ΝΟΑΚ με Π/Υ 62.835.489,00 €.

Το έργο είναι συνολικού μήκους 7,8 Km, περιλαμβάνει 1 σήραγγα μήκους 505 μ., 4 κοιλαδογέφυρες μήκους α) 210 μ., β) 248 μ., γ) 200 μ., δ) 80 μ., καθώς και άνω/κάτω διαβάσεις. Από τα παραπάνω έχουν ολοκληρωθεί οι 3 γέφυρες πλην της γέφυρας Αγ. Βαρβάρας μήκους 248 μ., έχει ολοκληρωθεί η διάνοιξη και η μόνιμη επένδυση της σήραγγας και οι άνω/κάτω διαβάσεις, καθώς και τα χωματουργικά σε μήκος περίπου 4 Km. Για την ολοκλήρωση του όλου έργου απαιτείται δημοπράτηση νέας συμπληρωματικής εργολαβίας, προκειμένου να γίνει αποκατάσταση των κατολισθήσεων και των υπολειπομένων εργασιών.

3. Ολοκλήρωση της Κατασκευής οδού Αγ. Βαρβάρα - Απομαρμά. Τμήμα Αγ. Βαρβάρα – Πανασός με Π/Υ 47.000.000 €.

Το έργο έχει συνολικό μήκος 7,8 Km, ολοκληρώνει την προηγούμενη εργολαβία και περιλαμβάνει 1 κοιλαδογέφυρα μήκους 248 μ., 2 ανισόπεδους κόμβους, στόμιο εξόδου σήραγγας Αγ. Βαρβάρας, καθώς και έργα αποκατάστασης κατολισθήσεων των πρανών. Είναι έτοιμο για δημοπράτηση.

4. Κατασκευή τμήματος παράκαμψης Βιάννου του ΝΟΑΚ με Π/Υ 9.861.399,49 €.

Το έργο είναι συνολικού μήκους 3,6 Km και εκτελείται κανονικά.