Νέα Οργανισμού

ό,τι συμβαίνει!
Στην κατηγορία θα βρείτε  νέα
που
 αφορούν τον  Οργανισμό
όπως
επισκέψεις,εκδηλώσεις,
συμμετοχές σε ημερίδες κ.ά.δελτία τύπου

ανακοινωθέντα!
 
Στην κατηγορία θα βρείτε τα δελτία
τύπου
που  έχουν δημοσιευθεί   από
τον Οργανισμό το τρέχον έτος.

δημοσιεύματα

έγραψαν για μας !
 
Στην κατηγορία θα   βρείτε
δημοσιεύματα    από   τον
τ
οπικό
  και διαδικτυακό
Τύπο  που  αφορούν  τη
δράση του Οργανισμού.
 

Τεχνική συνάντηση που αφορά την "Ευαισθητοποίηση Δυνητικών Δικαιούχων Μέτρου 16 "Συνεργασία του ΠΑΑ"

Πρόσκληση για Τεχνική συνάντηση που αφορά την "Ευαισθητοποίηση Δυνητικών Δικαιούχων Μέτρου 16 "Συνεργασία του ΠΑΑ" στο Ηράκλειο στις 15 Σεπτεμβρίου 2017 .

Διαβάστε Περισσότερα

Υποστήριξη υπηρεσιών ΟΚ για την ολοκλήρωση της παρακολούθησης και παραλαβής του έργου "Έργα συλλογής και μεταφοράς Κισάμου"

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ολοκλήρωση της παρακολούθησης και παραλαβής του έργου "Έργα συλλογής και μεταφοράς Κισάμου"

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τήν παροχη υπηρεσιών εμπειρογνώμονα

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα στα πλαίσια του έργου "Φράγμα Βαλσαμιώτη Ν. Χανίων"

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση συνοπτικού διαγωνισμού για την επισκευή στέγης κτιρίου πρώην οικοτροφείου Ιεράς Μητρόπολης Σελίνου Κισάμου

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επισκευή στέγης  του πρώην οικοτροφείου της ιερας Μητρόπολης Σελίνου Κισάμου.

Διαβάστε Περισσότερα

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια υλικών κλίνης ανοδίων των σταθμών καθοδικής προστασίας του ΟΑΚ

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει τήν διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών για την αντικατάσταση κλίνης ανοδίων των σταθμών καθοδικής προστασίας του ΟΑΚ .

Διαβάστε Περισσότερα

(Έχει δοθει παράταση).Προκήρυξη για τεχνικό σύμβουλο επικαιροποίησης προμελέτης

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης  Κρήτης ανακοινώνει την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επικαιροποίηση της προμελέτης και την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης μελέτης - κατασκευής του έργου "Εγκατάσταση επεξεργασίας νερού φράγματος ποταμών Αμαρίου Ρεθύμνης"

Διαβάστε Περισσότερα

Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) για την αναβάθμιση του ΒΟΑΚ σε αυτοκινητόδρομο στο τμήμα: Χανιά – Ηράκλειο

Ο Οργανισμος Ανάπτυξςη Κρήτης ανακοινώνει την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά τον"Προκαταρκτικό Προσδιορισμό Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) για την αναβάθμιση του ΒΟΑΚ σε αυτοκινητόδρομο στο τμήμα: Χανιά – Ηράκλειο"

Διαβάστε Περισσότερα

Προόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων σύμφωνα με το άρθρο 118 & 9 του νόμου 4412/2016

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανα κατηγορίες έργων /μελετών/παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικων υπηρεσιών έτους 2017 σύμφωνα με το άρθρο 118 &9 του Ν.4412/2016.

Διαβάστε Περισσότερα

Προμήθεια σωλήνων και αρδευτικών εξαρτημάτων για τις επισκευές των υδροαρδευτικών δικτύων του Ο.Α.Κ Α.Ε

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού που αφορά  την προμήθεια σωλήνων και υδραυλικών εξαρτημάτων για τις επισκευές των υδροαρδευτικών δικτύων του.

Διαβάστε Περισσότερα

Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών (desktop, laptop, tablet) και περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες των διευθύνσεων του Οργανισμού

O Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος που αφορά την "Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών (desktop, laptop, tablet) και περιφερειακών συσκευών για τις ανάγκες των διευθύνσεων του Οργανισμού.

Διαβάστε Περισσότερα

(Έχει δοθεί παράταση) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Συνεργείων Αυτοκινήτων για τα αυτοκίνητα του οργανισμού

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήεις συνεργείων να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να παρεχουν (τοπικές) υπηρεσίες Service και αποκατάστασης βλαβών για τόν στόλο των οχημάτων του οργανισμού.

Διαβάστε Περισσότερα

Διενέργεια κληρώσεων επιτροπών (διενέργειας διαγωνισμών και παραλαβής) έργων του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την διενέργεια κλήρωσης επιτροπών (διαγωνισμού και παραλαβής) που αφορούν διάφορα έργα του Οργανισμού.

Διαβάστε Περισσότερα

Περισσότερα Άρθρα...

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές