Νέα Οργανισμού

ό,τι συμβαίνει!
Στην κατηγορία θα βρείτε  νέα
που
 αφορούν τον  Οργανισμό
όπως
επισκέψεις,εκδηλώσεις,
συμμετοχές σε ημερίδες κ.ά.δελτία τύπου

ανακοινωθέντα!
 
Στην κατηγορία θα βρείτε τα δελτία
τύπου
που  έχουν δημοσιευθεί   από
τον Οργανισμό το τρέχον έτος.

δημοσιεύματα

έγραψαν για μας !
 
Στην κατηγορία θα   βρείτε
δημοσιεύματα    από   τον
τ
οπικό
  και διαδικτυακό
Τύπο  που  αφορούν  τη
δράση του Οργανισμού.
 

Ανακοινωση ανοικτού διαγωνσιμού που αφορά την υποστήριξη των Οικονομικών Υπηρεσιών και υπηρεσιών διαχείρισης υδάτων της διεύθυνσης διαχείρισης Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών έργων του Ο.Α.Κ Α.Ε.

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την διενέργεια  δημόσιου ανοικτού διαγωνσιμού που αφορά την υποστήριξη των Οικονομικών Υπηρεσιών και υπηρεσιών διαχείρισης υδάτων της διεύθυνσης διαχείρισης Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών έργων του Ο.Α.Κ  Α.Ε.

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια σκυροδέματος για τις περιοχές του Δήμου Πλατανιά , Κισσάμου και Δήμου Αποκόρωνα

Ο Ο.Α.Κ Α.Ε ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια σκυροδέματος για τις περιοχές του Δήμου Πλατανιά , Κισσάμου και Δήμου Αποκόρωνα.

Διαβάστε Περισσότερα

Προμήθεια ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και σιδηρικών υλικών για την ΕΕΝ Αποσελέμη

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την πρόσκληση εκδηλωσης ενδιαφέροντος που αφορά την προμήθεια υλικών για χρήση από τον Οργανισμό στα πλαίσια λειτουργίας της ΕΕΝ Αποσελέμη και που αφορά Ηλεκτρολογικά, Υδραυλικά και Σιδηρικά υλικά

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση Προκήρυξης για παροχή υπηρεσιών που αφορούν επισκευές ηλεκτρολογικής και μηχανολογικής φύσεως για εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ Α.Ε

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την  Προκήρυξη για παροχή υπηρεσιών που αφορούν επισκευές ηλεκτρολογικής και μηχανολογικής φύσεως για εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ Α.Ε.

Διαβάστε Περισσότερα

Καθαρισμός παλιάς υδρομάστευσης ΟΑΔΥΚ και περιβάλλοντος χώρου του κεντρικού αγωγού του Ο.Α.Κ. Α.Ε στα Μεσκλά

O Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο "Καθαρισμός παλιάς υδρομάστευσης ΟΑΔΥΚ και περιβάλλοντος χώρου του κεντρικού αγωγού του Ο.Α.Κ. Α.Ε στα Μεσκλά"

Διαβάστε Περισσότερα

Υποστήριξη υπηρεσιών Ο.Α.Κ. Α.Ε. για την συντήρηση και παρακολούθηση των Δικτύων και λοιπών υδραυλικών εγκαταστάσεων του Οργανισμού ΟΑΚ ΑΕ

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο " Υποστήριξη  υπηρεσιών  Ο.Α.Κ.  Α.Ε.  για  την  συντήρηση  και  παρακολούθηση  των  Δικτύων και  λοιπών  υδραυλικών  εγκαταστάσεων  του  Οργανισμού  ΟΑΚ  ΑΕ" 

Διαβάστε Περισσότερα

Ενημέρωση (υπάρχει ορθή επανάληψη+Διόρθωση) Διαγωνισμός που αφορά την εκτίμηση αξίας ακινήτων

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την διανέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτίμηση αξίας ακινήτων. (Προσοχή υπάρχει ορθή επανάληψη μέσω επισυναπτόμενου εγγράφου) .

Διαβάστε Περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ

Διαβάστε Περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ  "ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ.

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση διακοπής νερού άρδευσης από Δεξαμενή Τσιβαρά

Από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ ανακοινώνεται ότι:

Θα υπάρξει διακοπή παροχής νερού στη Δεξαμενή Άρδευσης Τσιβαρά, Αποκορώνου στις 26, 27 και 28 Μαΐου (Παρασκευή 26, Σάββατο 27, Κυριακή 28).

Η διακοπή νερού αρδευσης αφορά τις περιοχές Καλύβες, Τσιβαρά, Πλάκα και Αλμυρίδα (δικτύων αρμοδιότητας του ΤΟΕΒ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ), καθώς και τις περιοχές Κάινα, Βάμος, Άγιοι Πάντες (δικτύων αρμοδιότητας Ο.Α.Κ. Α.Ε. ).

Η διακοπή παροχής νερού είναι η τελευταία, αφού οι εργασίες συντήρησης θα ολοκληρωθούν τη Κυριακή 28 Μαΐου 2017.

Ευχαριστούμε τους καταναλωτές της περιοχής για την κατανόηση κατά την διάρκεια των εργασιών, οι οποίες όπως ήδη αναφέρθηκε, θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 28 Μαΐου 2017.

Διακήρυξη διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση φυγόκεντρου διαχωριστή αφυδάτωσης ίλυος στην ΕΕΝ της ΔΕΥΑΒΑ Χανίων.

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει τη διακήρυξη διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση φυγόκεντρου διαχωριστή αφυδάτωσης ίλυος στην ΕΕΝ της ΔΕΥΑΒΑ Χανίων.

Διαβάστε Περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Περισσότερες πληροφορίες

Διαβάστε Περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ.

Διαβάστε Περισσότερα

Αποκατάσταση βλάβης & διακοπή παροχής νερού άρδευσης από την δεξαμενή ΤΣΙΒΑΡΑ

Από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ ανακοινώνεται ότι:

1. Αποκαταστάθηκε η βλάβη στον αγωγό διανομής στην περιοχή Μεγάλα Χωράφια. Ξεκίνησε από τη Παρασκευή 19-05-2017 το πρωί η παροχή νερού από το δίκτυο του Ο.Α.Κ. Α.Ε. στη περιοχή.

2. Λόγω εργασιών συντήρησης στη Δεξαμενή Άρδευσης Τσιβαρά, Αποκορώνου θα γίνει διακοπή από το πρωί του Σαββάτου 20 Μαΐου έως και την Δευτέρα 22 Μαίου 2017. Η διακοπή νερού αρδευσης αφορά τις περιοχές Καλύβες, Τσιβαρά, Πλάκα, Αρμένοι και Αλμυρίδα (δικτύων αρμοδιότητας του ΤΟΕΒ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ), καθώς και τις περιοχές Κάινα, Βάμος, Άγιοι Πάντες (δικτύων αρμοδιότητας Ο.Α.Κ. Α.Ε. ).

Περισσότερα Άρθρα...

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές