Νέα Οργανισμού

ό,τι συμβαίνει!
Στην κατηγορία θα βρείτε  νέα
που
 αφορούν τον  Οργανισμό
όπως
επισκέψεις,εκδηλώσεις,
συμμετοχές σε ημερίδες κ.ά.δελτία τύπου

ανακοινωθέντα!
 
Στην κατηγορία θα βρείτε τα δελτία
τύπου
που  έχουν δημοσιευθεί   από
τον Οργανισμό το τρέχον έτος.

δημοσιεύματα

έγραψαν για μας !
 
Στην κατηγορία θα   βρείτε
δημοσιεύματα    από   τον
τ
οπικό
  και διαδικτυακό
Τύπο  που  αφορούν  τη
δράση του Οργανισμού.
 

Προκήρυξη διαγωνισμού για την υποστήριξη των υπηρεσιών Ο.Α.Κ Α.Ε για τήν κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου στην εγκατάσταση επεξεργασίας νερού Αποσελέμη

O Οργανισμός προκηρύσσει διαγωνισμό για την υποστήριξη των υπηρεσιών Ο.Α.Κ Α.Ε για τήν κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου στην εγκατάσταση επεξεργασίας νερού Αποσελέμη.

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση διαγωνισμού για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας και συντήρησης του υδραυλικου και Η/Μ εξοπλισμού της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού (ΕΕΝ) Αποσελέμη

O Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης προκυρήσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας και συντήρησης του υδραυλικου και Η/Μ εξοπλισμού της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού (ΕΕΝ) Αποσελέμη.

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση κλήρωσης στα πλαίσια των έργου Λιμνοδεξαμενή Αγ. Γεωργίου Οροπεδίου Λασιθίου και τμήματος Άνω Βιάννου

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει τήν διενέργεια κλήρωσης επιτροπής  στα πλαίσια των έργων Λιμνοδεξαμενή Αγ. Γεωργίου Οροπεδίου Λασιθίου και τμήματος Ανω Βιάννου.

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση διαγωνισμού για την υποστήριξη των υπηρεσιών Ο.Α.Κ. Α.Ε. για την λειτουργία και συντήρηση των υδραυλικων δικτυων και αντλιοστασίων των έργων του φράγματος ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την προκήρυξη 0 διαγωνισμού για την υποστήριξη των υπηρεσιών Ο.Α.Κ. Α.Ε. για την λειτουργία και συντήρηση των υδραυλικων δικτυων και αντλιοστασίων των έργων του φράγματος ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία.

Ανακοίνωση Συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση στα πλαίσια του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΜΥΛΩΝΙΑΝΑ ΟΑΚ ΑΕ ΥΓΜΔ

Ο Οργανισμός Ανακοινώνει την κλήρωση για  συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση στα πλαίσια του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΜΥΛΩΝΙΑΝΑ ΟΑΚ ΑΕ ΥΓΜΔ.

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση προφορικής πλειοδοτικής διαδικασίας στα πλαίσια κατασκευής του Οδού Αγ. Βαρβάρας Απομαρμά.

Ο Οργανισμός Αναπτυξης Κρήτης ανακοινώνει  την ανοιχτή προφορική πλειοδοτική διαδικασία στα πλαίσια κατασκευής του Οδού Αγ.  Βαρβάρας Απομαρμά.
 

Διαβάστε Περισσότερα

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ‘Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών επιστημονικού συμβούλου- Ορθή Επανάληψη

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε ανακοινώνει τήν προκήρυξη διαγωνισμού που αφορά την "Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών επιστημονικού συμβούλου για την υποστήριξη της υλοποίησης και υπηρεσιών Διάδοσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του Έργου «Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Δεξαμενές Νερού του Ο.Α.Κ. Α.Ε. & Αυτονόμηση Αντλιοστασίων Νερού»

Διαβάστε Περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού που αφορά ανόρυξη ερευνητικής και παραγωγικής γεώτρησης στη θέση δεξαμενές Μυλωνιανών

Ο Οργανισμός Ανάπρυξης Κρήτης ανακοινώνει τήν προκήρυξη  Διαγωνισμού που αφορά ανόρυξη ερευνητικής και παραγωγικής γεώτρησης στη θέση  δεξαμενές Μυλωνιανών.

 

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση Συνοπτικού Διαγωνισμού για την οργάνωση και υποστήριξη προληπτικής συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων των υφιστάμενων αντλιοστασίων του οργανισμού

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Ανακοινώνει την προκήρυξη δημόσιου συνοπτικού Διαγωνισμού για την οργάνωση και υποστήριξη  προληπτικής συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων,  των υφιστάμενων αντλιοστασίων του οργανισμού στήν ΠΕ Χανίων για το έτος 2017.

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντας για σύναψη σύμβασης Έργου στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Ανακοινώνει την πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίσθωσης έργου στα πλαίσια του προγράμματος Space Assisted Water Quality Forecasting Platform for Optimized Decision Making in Water Supply Services - Horizon 2020-EO-2016 / Work Programme 2016 – 2017.

Διαβάστε Περισσότερα

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια πολυπαραμετρικής συσκευής για την επί τόπου μέτρηση των χημικών και φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού στον ταμιευτήρα του φράγματος Αποσελέμη

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την προκήρυξη διαγωνισμού που αφορά την "Προμήθεια πολυπαραμετρικής συσκευής για την επί τόπου μέτρηση των χημικών και φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού στον ταμιευτήρα του φράγματος Αποσελέμη"

Διαβάστε Περισσότερα

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την υποστήριξη υπηρεσιών Ο.Α.Κ. Α.Ε. για την κάλυψη αναγκών παρακολούθησης λειτουργίας ρύθμισης διεργασιών, συντήρησης και λειτουργίας Η/Μ εξοπλισμού της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού(ΕΕΝ) Αποσελέμη

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει τήν προκήρυξη  συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την υποστήριξη υπηρεσιών Ο.Α.Κ. Α.Ε. για την κάλυψη αναγκών παρακολούθησης λειτουργίας ρύθμισης διεργασιών, συντήρησης και λειτουργίας Η/Μ εξοπλισμού της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού(ΕΕΝ) Αποσελέμη.

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά " Κατασκευή φρεατίων για τοποθέτηση υδρομέτρων σε υφιστάμενους αγωγούς άρδευσης του Ο.Α.Κ. Α.Ε.

O Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει τον συνοπτικό διαγωνισμό που αφορά " Κατασκευή φρεατίων για τοποθέτηση υδρομέτρων σε υφιστάμενους αγωγούς άρδευσης του Ο.Α.Κ. Α.Ε..

 

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση κλήρωσης για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για τον εξοπλισμό νέων γεωτρήσεων στίς θέσεις Μ1 & Μ8 των Μυλωναινών και αγωγοί μεταφοράς νερού

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει τήν διενέργεια κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής για

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια αέριου χλωρίου για τη λειτουργία του φράγματος Αποσελέμη του ΟΑΚ ΑΕ για το έτος 2017

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ανακοινώνει την προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια αέριου χλωρίου για τη λειτουργία του φράγματος Αποσελέμη  για το έτος 2017.

Διαβάστε Περισσότερα

Προμήθεια γραφικής ύλης και & χαρτικών του ΟΑΚ Α.Ε. για το έτος 2017

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: «Προμήθεια γραφικής ύλης και & χαρτικών του ΟΑΚ Α.Ε. για το έτος 2017»

Διαβάστε Περισσότερα

Ανακοίνωση συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την οργάνωση και υποστήριξη προληπτικής συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των υφιστάμενων αντλιοστασίων άρδευσης στην περιφερειακή ενότητα Χανίων 2017

Ανακοίνωση προκήρυξης για την παροχή υπηρεσιών που αφορούν την οργάνωση και υποστήριξη προληπτικής συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των υφιστάμενων αντλιοστασίων άρδευσης στην περιφερειακή ενότητα Χανίων 2017.

Διαβάστε Περισσότερα

Περισσότερα Άρθρα...

boak

Συγκοινωνίες Μεταφορές

 και  Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη και Ευρωπαικά Προγράμματα

 

fragma

 Υδατικοί Πόροι και

Περιβαλλοντικές Υποδομές